top of page

תנאים כלליים

• המחיר אינו כולל שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק ומיסי הנמל 
לאחר תאריך  01.01.2022 
• ייתכנו שינויים בסדר הביקורים המתוכננים בטיול, בטיסות או בלינה בבתי המלון 
עקב נסיבות שאינן תלויות בחברה עציון מגלים עולם.


• דמי ביטול העסקה:
בדמי ביטול העסקה: בעת ביטול מכל סיבה שהיא מרגע ההרשמה ועד 45 ימי עבודה טרם היציאה לטיול יחויב הנוסע ב 450$ דמי רישום בלבד.

בהזמנה קבוצתית דמי הביטול בהתאם להתחייבות מול חברות התעופה ובתי המלון. 
מ-45 עד 21 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 30% ממחיר הטיול לנוסע.
מ- 20 עד 7 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 50% ממחיר הטיול לנוסע.
פחות מ- 7 ימי עבודה: 100% ממחיר הטיול לנוסע.

אנו ממליצים לרכוש ביטוח ביטול מכל סיבה שהיא.


• ביטוח:
חובה לרכוש ביטוח ביטול מכל סיבה שהיא .כולל מלחמה, מומלץ באתר טריפ גרנטי


• הסכמת הנוסע:
הרשמתו של נוסע לטיול מהווה את הסכמתו לתנאים אלו.
מחירי הטיולים מחושבים בשקלים, דולר ארה"ב או יורו, לפי שער העברות והמחאות המפורסם ביום העסקה. בעת הרשמתו נותן הנוסע את הסכמתו לעשות כל שימוש בתמונותיו וצילומיו אשר צולמו במהלך הפעילות , לצורכי שיווק הפעילות ופרסומה בכלצורה ו/או אופן שייקבעו על ידי ההנהלה.  

 


​תנאי ביטול מיוחדים לפסטיבל היידיש:
מיום ההרשמה עד 1.1.2022 - עלות ביטול היא 280 ש"ח לחדר.
מחודש עד 14 יום לפני הפסטיבל - עלות ביטול היא 500 ש"ח לחדר.
14 יום ועד הפסטיבל - 100% דמי ביטול. 

* טיולים שמחירם מעל 1200$ תנאי הרישום והביטול בהתאם לתנאים שסוכמו בעת הרישום.

bottom of page