top of page
הליטוואקים מסע בעקבות התרבות היהודית בליטא לטביה
8 ימים - 7 לילות
נסייר בארצות הבלטיות , ארצות עם תרבות ושפה ייחודיים. נבקר בערים עתיקות ובאתרים
היסטוריים , שחלקם מופיע ברשימת אתרי המורשת העולמיים של אונסק"ו , נתרשם
מהארכיטקטורה המיוחדת , אתרי אדם – ועמלו, פולקלור, נופים וטבע, אך מעל הכל נקדיש את סיורינו לעבר היהודי המפואר.
תאריכים:
יציאה: 23.8.2020
חזרה: 30.8.2020
יציאה: 7.6.2020
חזרה: 14.6.2020
bottom of page